കാറ്റും കടലും
ഹോം വാർത്തകൾ Display ENGLISH
കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം കടല്‍പ്പണിക്കാരുമൊത്ത്

സഹകരിക്കുന്നവര്‍

ഇന്ത്യന്‍ കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ വിഭാഗം - IMD

ഇന്ത്യന്‍ നാഷണല്‍ സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഓഷ്യന്‍ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ സര്‍വീസസ് - INCOIS

കേരള സംസ്ഥാന്‍ ദുരന്ത നിവരണ അതോറിറ്റി - KSDMA

ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ കളക്ടീവ് ഇന്‍ സപ്പോര്‍ട് ഓഫ് ഫിഷര്‍ വര്‍ക്കേഴ്സ് - ICSF

സൌത്ത് ഇന്ത്യന്‍ ഫെഡറേഷന്‍ ഓഫ് ഫിഷര്‍മെന്‍സ് സൊസൈറ്റീസ് - SIFFS

റോയല്‍ നഷണല്‍ ലൈഫ്ബോട്ട് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്‍ - RNLI